دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا

ایستاده بر عهد قدیم


ایستاده بر عهد قدیم
دوستی می‌گفت زمانی که آقای احمدی نژاد به سمت شهردار تهران انتخاب شد برای دو منظور به دیدنش رفتم؛ یکی برای عرض تبریک و آرزوی موفقیت و مطلب دیگر این که بررسی کنم آیا شهردار شدنش بر رفتار و روحیاتش اثر گذاشته است یاخیر؟ دیدم هیچ تغییری نکرده است و متواضع‌تر شده است. در اطاقش نشسته بود و به انجام وظیفه مشغول بود.
۱) احمدی نژاد متعلق به نسلی است که تحت رهبری امام خمینی(ره) شگفتی‌های زیادی آفریدند؛ این نسل که به پشتوانه ملت ایران و تکیه بر اسلا‌م اصیل توانست قدرتمندترین رژیم منطقه یعنی سلطنت پهلوی را که نماینده استکبار جهانی بود، ساقط نماید، موفق به استقرارنظام جمهوری اسلا‌می شد و در یک جنگ ۸ ساله که همه قدرت‌های شرق و غرب در یک طرف و ملت ایران در طرف دیگر بودند به پیروزی دست یافت. بعد از پایان جنگ هم نسل انقلا‌بی ایران با <شعار ما می‌توانیم> که برگرفته از بیانات بنیان‌گذار جمهوری اسلا‌می می‌باشد در عرصه‌های خودکفایی به پیروزی‌های بزرگی دست یافت؛ سد سازی، خودکفایی در ساخت تسلیحات دفاعی، نیروگاه‌های متعدد‌، ساخت و مرمت راه ‌و راه‌آهن ،فن‌آوری هسته‌ای، سلول‌های بنیادین و ... را می‌توان از نمونه‌های برجسته‌آن به حساب آورد. امروز ایران اسلا‌می در صحنه بین‌الملل به یک قدرت بزرگ منطقه‌ای تبدیل شده است که به اذعان دشمنان، بدون ایران نمی‌توان مسائل و مشکلا‌ت منطقه‌ای را حل نمود و امواج انقلا‌ب ایران در وجود تمام ملل مسلمان و تحت ستم رخنه کرده است.
۲) دانشگاه علم و صنعت را فیضیه دانشگاه‌ها نامیده‌اند؛ زیرا این دانشگاه نسبت به سایر دانشگاهها، دانشجویان مذهبی و انقلا‌بی بیشتری داشته است؛ برقراری نماز جماعت ظهر و عصر مستمر ومداوم دراین دانشگاه که مسجد آن مرکزی برای ارائه مسائل مذهبی و انقلا‌بی بود، شاید یکی از عوامل اصلی‌این نمایش باشد. همچنین بی‌ادعایی دانشجویان این دانشگاه نسبت به برخی دانشگاه‌ها نیز باعث شده بود تا به آنان حسادت ورزند. همچنین حضور گسترده دانشجویان مذهبی این دانشگاه در مساجد منطقه نارمک باعث گردید که همه نیروهای مذهبی در مساجد آگاه و روشن شوند و نسل نوجوان و جوان دهه پنجاه شمسی در مسائل انقلا‌ب بارورتر شوند.
آقای احمدی نژاد یکی از نیروهای محوری و دانشجویان انقلا‌بی دانشگاه علم و صنعت بود که علا‌وه بر پیگیری مسائل تحصیلی، در امور مربوط به انقلا‌ب در دانشگاه و مساجد منطقه نارمک هم حضور فعال داشت. در آن سال‌ها وی به همراه دوستان دانشجو و برخی از اساتید دانشگاه درمساجد منطقه کارهای فرهنگی می‌نمود تا بتواننداندیشه‌های حضرت امام(ره) را در میان مردم گسترش دهند.
در آن سال‌ها به پیروی از رهنمودهای امام خمینی(ره) و با اراده استوار و محکم، دانشجویان انقلا‌بی در صدد براندازی حکومت خودکامه پهلوی بودند و هدفی که داشتند محقق شد. حال آنکه این دستیابی به هدف برای آنان که در کوران انقلا‌ب بودند، باورکردنی نبود اما اراده خداوند بر این قرار گرفت که ملت مقاوم و سختکوش ایران و جوانان فداکارش را به پیروزی برساند.
احمدی نژاد به گفته دوستانش درآن سالها فردی مومن، متدین، متواضع، بی‌ادعا و با اراده و شجاع و باهوش بود. تکبر در وجود ایشان نتوانسته جایی بازکند. دوستی می‌گفت زمانی که آقای احمدی نژاد به سمت شهردار تهران انتخاب شد برای دو منظور به دیدنش رفتم؛ یکی برای عرض تبریک و آرزوی موفقیت و مطلب دیگر این که بررسی کنم آیا شهردار شدنش بر رفتار و روحیاتش اثر گذاشته است یاخیر؟ دیدم هیچ تغییری نکرده است و متواضع‌تر شده است. در اطاقش نشسته بود و به انجام وظیفه مشغول بود. او می‌گفت زمانی که آقای احمدی نژاد به سمت ریاست جمهوری انتخاب شد، بازهم به دیدنش رفتم؛ مجددا دیدم همان احمدی نژاد قبلی می‌باشد؛ با همان رفتار خودمانی و متواضع درمقابل مردم و زیردستان. دراین مدت سه سال ریاست جمهوری هم در رفتار ایشان هیچ تغییری حاصل نشده است. حال آنکه یکی از آفات بزرگ قدرت و یکی از انحرافات مسئولین این است که رفتارشان قبل و بعد از قدرت تغییر می‌نماید.
قدرت سکر آوراست و به تعبیر بزرگان مستی قدرت از مستی شراب قوی‌تر است و همین مستی قدرت بود که بعد از انقلا‌ب شاهد بودیم عده‌ای از انقلا‌بیون به اشرافی‌گری پرداخته، از مردم فاصله گرفته و به خوی کاخ‌نشینی روی آوردند.اما احمدی‌نژاد هنوز به فرمان خداوند بر عهد قدیم پایبند و استوار است و انشاءالله که این راه را با موفقیت به اتمام خواهد رساند.
۳) بزرگترین معضل فراروی کشور درشرایط فعلی مسائل اقتصادی می‌باشد که هر چند دولت‌های پیشین خدمات ارزنده‌ای به کشور ارائه نمودند، اما بسیاری از این مشکلا‌ت حل نگردید.. مسائل و مشکلا‌ت فعلی اقتصادایران مسائلی است که برخی از آنان حتی به قبل از انقلا‌ب برمی‌گردد و همگی این مسائل در برنامه‌های سوم و چهارم جزء مصوبات مجلس شورای اسلا‌می بوده است که می‌بایستی دولت‌ها نسبت به حل آن تلا‌ش می‌کردند. وابستگی به نفت، وجود یارانه‌ها، نظام ناکارآمد مالیاتی و گمرکی، نظام ناکارآمد بانکی، بهره‌وری ضعیف و دولتی بودن اقتصاد و ... که به هر دلیل دولت‌های سابق خود را وارد این مقوله نمی‌کردند؛ چون این کار مانند یک عمل جراحی بزرگ است و خطراتی درپیش دارد و ممکن است تنش‌هایی در جامعه پیش آورد.
اما هم اکنون دکتر احمدی نژاد مصمم است که این طرح را به اجرا درآورد. احمدی‌نژاد و باقیمانده نسلی که شگفتی‌های بزرگی را در سی سال اخیر رقم زده‌اند، اینک تصمیم دارند شجاعانه و کارشناسانه این مشکل بزرگ واین بیماری مزمن اقتصاد ایران را حل نمایند. ‌
احمدی نژاد رئیس‌جمهوری است که از بخشداری و فرمانداری شروع کرده و به قول معروف سرداری است که از سربازی شروع کرده و باهوش و فراستی که دارد و با تجربیاتی که در مراحل مختلف اجرایی دارد، در مقابل توجیهات وسفسطه‌های کارشناسان و مدیرانی که در مقابل مصوبات مجلس و تصمیمات دولت ایستادگی می‌کنند و مانع پیشرفت کارها می‌شوند، کارشناسانه به بحث می‌نشیند و ضمن توجیه آنان، با تصمیمات و دستورات جدی خویش در صدد اجرای آنها می‌باشد.
طرح اصلا‌حات اقتصادی مورد تایید همه کارشناسان کشور می‌باشد؛ اما هر کسی از دیدگاه منافع و یا اعتقادات خویش نسبت به اجرا شدن طرح انتقاد می‌نماید. باندهای مافیایی ویژه‌خوار (رانت‌خوارها) چون وضع موجود برای آنان منافع بیشماری دارد به اشکال مختلف درصدد مانع تراشی برای اجرای این طرح هستند.
انشاءالله در آینده نزدیک با قوی‌تر شدن زمینه‌های کارشناسی دراجرای این طرح، شاهد حل مشکلا‌ت اقتصادی در کشور و جهش اقتصاد کشور عزیزمان در منطقه خواهیم بود.
علی یوسف پور
منبع : صنایع نیوز