سه شنبه, ۲ مرداد, ۱۴۰۳ / 23 July, 2024
مجله ویستا

چنگ Harp


از انواع عمده سازهای زهی بشکل مثلث، که به‌وسیله چنگ زدن به زه‌ها آن (معمولاً با انگشتان نواخته می‌شود. چنگ دارای سه قسمت متمایز (گردن، ستون، و جعبه طنین است، زه‌ها از گردن ساز، بموازات ستون، ممتد و به جعبه طنین متصل می‌باشند و حال آنکه در دیگر سازهای زهی، زه‌ها با فاصله کمی بر روی جعبه طنین کشیده شده‌اند.
انواع ابتدائی چنگ در آثار هنری سومری‌ها و مصری‌ها از هزاره سوم ق ـ م دیده می‌شود. چنگ از خاورمیانه به شرق دور و به مغرب زمین راه یافت.
منبع : مطالب ارسال شده