جمعه, ۲۵ خرداد, ۱۴۰۳ / 14 June, 2024
مجله ویستا


طراحی مدل ریاضی شبکه زنجیره تامین در خدمات پس از فروش در صنعت خودروسازی ایران


طراحی مدل ریاضی شبکه زنجیره تامین در خدمات پس از فروش در صنعت خودروسازی ایران
سهم هزینه های لجستیک در قیمت فروش محصولات سهم بزرگی است، به نحوی که در کشور آمریکا ۳۰ درصد قیمت فروش یک محصول را هزینه های لجستیک تشکیل می دهد. در این مقاله، چگونگی طرح شبکه و مدل سازی ریاضی جهت بهینه سازی هزینه های لجستیک در صنعت خودروسازی در ادبیات تحقیق در عملیات ارائه گردیده است.
طرح شبکه پیشنهادی در چارچوب طرح «ترکیب درراه» است و در مدل شبکه طراحی شده اولا بین مبدا و مقصد ایستگاه واسطه وجود دارد. ثانیا به جای تک کالا، در شبکه جریانی از ترکیب چند کالا وجود دارد. ثالثا ایستگاه واسطه دارای ظرفیت معینی است و رابعا در ایستگاه واسطه کنترل حداقل موجودی مطرح است، روش حمل قابلیت تنوع داشته، تابع هزینه حمل، قطعات خطی است، و عامل هزینه وزمان در طراحی شبکه مدنظر بوده است، به نحوی که بهینه سازی در عمل هزینه حمل، هزینه انبارکردن کالا و زمان وصول کالا از مرکز تولید به مشتری نهایی بوده است.
نویسنده: فطانت محمد - مقبل با عرض عباس
منبع : دوماهنامه دانشور رفتار