دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا

آقامحمدعلی شیدای اصفهانی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۱۲۱۴) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
در اصفهان آئینه‌ساز بود و درجوانی به شیراز رفت و در آن شهر نشو و نما یافت و از شاگردان سیداحمد هاتف بود و به شیوهٔ او شعر می‌گفت و قواعد نطم وقوفی وافی داشت که در غزل‌سرائی سبکی خوش و سلیقه‌ای درست برخوردار بود. در شیراز وفات یافت و بنا به وصیتش در مشرقی شیراز دفن شد. "دیوان" او قریب شش هزار بیت بوده است.
منبع : مطالب ارسالی