دوشنبه, ۴ تیر, ۱۴۰۳ / 24 June, 2024
مجله ویستا


معادن و پتانسیل ژئو توریستی آنها


معادن و پتانسیل ژئو توریستی آنها
امروزه ، میراث معدنکاری و میراث های زمین شناسی و زمین ریخت شناسی از جمله میراث طبیعی هر کشوری به شمار می رود که قابلیت پرکردن اوقات فراغت ، کمک به مباحث آموزشی و همگانی ساختن آن برای درک بیشتر و استفاده درست از مواهب طبیعت بی جان و کارآفرینی مربوط به آن را داراست.
ارتباط علوم و صنایع و بوجود آمدن شاخه های میان رشته ای ، باعث دیدگاههای نو و ایجاد فرصتهای جدید شغلی و شناخت بهتر از جهان است ، و صنعت گردشگری و دیدگاههای نو آن ، در ارتباط با علوم طبیعی و صنعت معدنکاری از این قاعده مستثنی نیست. طبیعت به دو بخش جاندار و بی جان تقسیم می شود : آن قسمت از طبیعت‌گردی را که مربوط به میراث معدنی و بازدید از معادن شامل تاریخچه ی معادن شدادی و متروکه و همچنین معادن در حال بهره برداری و روشهای استخراجی و نیزجاذبه های توریسم اکتشافی است؛ ژئوتوریسم نامیده می شود .
از طرف دیگر،با مطالعه طبیعت بی جان و جاذبه های آن در" صنعت توریسم طبیعت بی جان" و بسط آن به توریسم بیابان ،توریسم کویر ،توریسم غار ، توریسم اکتشافی کانیهای کلکسیونی وتوریسم زمین شناسی و .. زیر شاخه های دیگر ژئوتوریسم نمایان می شود . در جهان ، در ده سال اخیر رویکردهای مهمی در حال انجـام است ؛ چنـانچـه حتی عربستـان سعودی در حومه شهر مدینه به فعال سازی صنعت ژئوتوریسم پـرداخته است و گردشگران علاقمند را در بازدید از مناظر آتشفشانی و دهانه های آن در حوالی مدینه جذب کرده است .
در این بین ، نگرشی دیگر ، همان بازسازی آتی زمین های استخراجی برای مقاصد توریستی ، در راستای تحقق توسعه پایدار و رونق اشتغال با توجه به پتانسیل هر منطقه است و عوامل طبیعی – فرهنگی چندی دربازسازی زمین های سایت معدن (اعم از مقاصد توریستی یا غیر توریستی) اهمیت شایان دارد و بهتر است مساله بازسازی از همان آغاز بهره برداری و در مراحل طراحی معدن درنظر گرفته می شود.یکی از بهترین راههای عرضه میراث معدنی علاوه بر اجرای ژئوتورهای عادی، طرح آن در قالب ژئوپارک است که دیگر جاذبه های توریستی هر منطقه اعم از تاریخی -فرهنگی نیز در کنار آن مطرح می شوند. در این مقاله با تاکید بر شناسایی و جاروب کل جاذبه های معدنکاری مناطق مختلف و تاریخچه و روشهای گذشته و فعلی معدنکاری برای جذب گردشگرو شناسایی مکانهای مناسب و دعوت از بخش خصوصی داخلی و خارجی بوسیله دولت برای ایجاد ژئوپارک ها و آموزش راهنمایان ژئوتوریسم در سه رشته تخصصی مهندسی معدن ، زمین شناسی و زمین ریخت شناسی بطور مستقیم بر روی این سه قشر و اشتغال آنها متمرکز می شود.که در صورت سیاست گذاری درست توسط دولت می تواند به صدور راهنما ی ژئوتوریسم و کارشناس در زمینه مربوطه به کشورهای عربی همسایه نیز منجرشود......
بهرام نکوئی صدری