چهارشنبه, ۲۷ تیر, ۱۴۰۳ / 17 July, 2024
مجله ویستا

۲۵ اردیبهشت ـ ۱۵ می ـ سناتورهای آمریکایی ۱۸۰۰ عکس از شکنجه عراقی ها را در پشت درهای بسته تماشا کردند


سناتور های آمریكایی كه ۱۳ ماه مه ۲۰۰۴ عكسهای تازه از شكنجه عراقی ها را در یك جلسه پشت درهای بسته دیده بودند بعدا به رسانه ها گفتند كه ۱۸۰۰ عكس را، هریك برای چند ثانیه مشاهده كردند و باور نمی كردند این طرز شكنجه كار آمریكایی باشد كه در جهان به لیبرال بودن، قانون ترسی و برخورد دوستانه شهرت دارد.
این سناتور ها كه نظر خود را با خبرنگاران در میان نهادند اظهار داشتند كه می دانستند كه پس از رویداد ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ دستور اعمال خشونت در موارد لازم به بازجوهای سازمانهای امنیتی از جمله «سیا» داده شده ولی نه به صورتی كه در عكسها دیده می شد.
بانوی ۲۱ ساله« لیندی اینگلند» كه عكس او در حال كشیدن یك زندانی عراقی با طناب روی زمین در رسانه ها چاپ شده بود به تلویزیون كلرادو گفت كه در ابوغریب به دستور بالا شكنجه می دادند. به آنان گفته شده بود كه در آستانه کار تحقیق، وضعیت را برای زندانیان به صورت جهنم درآورید تا هنگام بازجویی اعتراف كنند.
ما می دانستیم كه برای یك عرب و مسلمان، گرفتن عكس در حال برهنه بودن چقدر گران تمام می شود. این عكسها برای ارعاب دربازجویی بود.
این نظامی زن و دیگر مصاحبه شوندگان تایید كردند كه اردوگاههای زندانیان دچار كمبود سرباز محافظ بودند و برای مثال: از یک زندان با ۳۰۰۰ زندانی، بیش از ۴۰ تا ۵۰ نظامی حفاظت نمی كردند و سختگیری لازم بود.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز