پنجشنبه, ۱۰ خرداد, ۱۴۰۳ / 30 May, 2024
مجله ویستا

بنان – غلامحسین


بنان – غلامحسین
در تهران(٨/١٢/١۳٦٤-١٢٩٠) متولد شد ونزد پدر و مادرش، مرتضی نی داوود، صبا، رضا محجوبی، وزیری، عبادی و … پیانو را فرا گرفت. از شاگردانش می توان احمد ابراهیمی، بیابانی و كاوه دیلمی را نام برد. بنان در سال ١۳٢٠ فعالیت خود را در رادیو آغاز كرد و در سال ١۳٢۳ ای ایران (ساخته خالقی ) را خواند. بنان حدود ۳٥٠ تصنیف دیگر نیز ضبط كرده است.
منبع : موسیقی ایرانی