دوشنبه, ۴ تیر, ۱۴۰۳ / 24 June, 2024
مجله ویستا

بقایی قهستانی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... ) 
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
به لطف ‌طبع موصوف بوده و در اشعار او معانی بسیار داشته است. وی از شاعران خوش‌ذوق و قریحه‌ای بود که در معنی‌پردازی توانا بود و اشعار بسیاری سرود. از اوست:
به کشتگان ره عشق ، بی‌خبر مگذر
که جسم اگرچه خموش است جانشان گویاست
منبع : مطالب ارسالی