سه شنبه, ۲ مرداد, ۱۴۰۳ / 23 July, 2024
مجله ویستا

آقارضی‌الدین محمد خوانساری


جنسیت: مرد
نام پدر: اقاحسین
تولد و وفات: ( ... - ۱۱۱۳) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: عالم ، فقیه ، متکلم و شاعر
برادر کهتر آقاجمال خوانساری است و هر دو به‌نام محمد نامیده شده‌اند و هر دو در اصفهان نشو و نما یافتند ، و هر دو در محضر پدر بزرگوارشان ، محقق خوانساری و دایی دانشمند آنها ، ملامحمدباقر سبزواری ، علم اموختند. وی قبل از برادر خود در جوانی درگذشت. او از کسانی است که حکم‌شاه سلطان‌حسین را در نهی از منکرات امضاء کرد. آقاخلیل اصفهانی قاینی از شاگردان اوست. از آثار وی: "المائدهٔ‌السماویهٔ" یا "الاطعمهٔ والاشربهٔ" که برای شاه‌سلیمان صفوی به‌ زبان فارسی تألیف کرد ، این کتاب متمم "مشارق‌الشموس فی شرح‌الدروس" پدر او آقاحسین خوانساری است؛ "شرح حدیث‌البیضهٔ" ، که در "کافی" آمده است ، در احوال سفرا و کیفیت غیبت به ‌زبان فارسی ، که آن ‌را به‌نام شاه‌سلطان حسین صفوی نوشت؛ "شرح کتاب‌اصوم والاعتکاف" از "شرح‌الدروس".
منبع : مطالب ارسالی