دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳ / 15 July, 2024
مجله ویستا

بلندترین سبیل دنیا


محمد رشید از تركیه به عنوان مردی كه بلندترین سبیل دنیا را دارد . شناخته شد محمد رشید اهل تركیه هم اینك در بیروت به سر می برد و قصد دارد مسافرت دور دنیای خود را كه بتازگی آغاز كرده است . به اتمام برساند رشید به مدت ۱۰ سال سبیل خود را نتراشیده و هم اینك سبیل او به میزان بسیار قابل توجهی شده است .او از هر كسی كه بخواهد ، از سسبیل او عكس بگیرد ، شكایت می كند .
هم اینك هزینه سفر خود را نیز از همین راه كسب كرده است .
او یك عكاس را كه می خواست با سماجت از سبیلش عكس بیندازد . به پرداخت ۵ میلیون دلار جریمه وادار كرد .
به نوشته سایت خبری آناتوا ، نام محمد رشید اهل تركیه بتازگی در كتاب ركوردها به عنوان دارنده بلندترین سبیل دنیا ثبت شده است .
گفته می شود كه طول سبیل او ۵ فوت و ۳ اینچ است .
منبع : وبلاک من