پنجشنبه, ۳ خرداد, ۱۴۰۳ / 23 May, 2024
مجله ویستا

ابوالحسن علی زریاب


جنسیت: مرد
نام پدر: نافع
تولد و وفات: ( ... - ۲۳۰) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: موسیقیدان ، نوازنده ، ادیب و شاعر
ملقب به زریاب و معروف به بصری. از موسیقی‌دانان به‌نام ایرانی بود که محل تولد وی را برخی ری دانسته‌اند. او هنر موسیقی را در بغداد از اسحاق موصلی فرا گرفت و در این هنر مهارت یافت. شهرت آن تا بدان جا رسید که به دربار خلیفهٔ هارون‌الرشید راه یافت و به واسطهٔ وسعت اطلاعات علمی و ادبی و مهارت در فن موسیقی مورد توجه قرار گرفت و رقیب اسحاق موصلی شد. از این رو اسحاق او را وادار کرد که از بغداد رخت بربندد و زریاب هم ابتدا به سوریه و مصر و سپس به اندلس رفت و حکم بن هشام ، امیر اندلس ، از وی استقبال نمود. او مدرسهٔ بزرگی برای تعلیم و تربیت و توسعهٔ‌ موسیقی مشرق زمین در اندلس دایر کرد و دامنهٔ‌ فعالیت خود را گسترش داد. زریاب در نواختن عود و در سبک و شیوهٔ آواز تصرفاتی کرد که باعث سهولت یادگیری شاگردان شد. وی در قرطبه درگذشت. همان‌طور که ابراهیم موصلی و فرزندش اسحاق ، و خاندان موصلی در بغداد مشهور بود ، مکتب او نیز در اسپانیا شهرت فراوان داشت و منشأ اثر در کشورهای ساحلی آفریقا و نیز در موسیقی اروپا شد. زریاب از ادب نیز بهره‌ کافی داشت.
منبع : مطالب ارسالی