شنبه, ۲۶ خرداد, ۱۴۰۳ / 15 June, 2024
مجله ویستا

اثر کرم یوبیلین در کاهش سلولیت بیمارستان امام ۸۱-۱۳۸۰


اثر کرم یوبیلین در کاهش سلولیت بیمارستان امام ۸۱-۱۳۸۰
سلولیت یک مشکل شایع و به واسطه تغییراتی در بافت چربی و زیر جلدی رخ می دهد و مخصوصا ناحیه ران و باسن خانم های جوان را درگیر می کند. در مان های مختلف طبی و جراحی برای سلولیت پیشنهاد شده است این مقاله اثر کرم یوبیلین که یک a۲ آنتاگونیست می باشد را در درمان سلولیت بررسی می کند.
● مواد و روشها:
۲۰ خانم که در یک کارآزمایی بالینی ۴ هفته ای که به صورت سه سویه کور طراحی شده بود، شرکت کردند که در آن، کرم یوبیلین را به ران و باسن سمت راست و پلاسبو را به سمت چپ مالیدند. ارزیابی کاهش حجم بافت چربی با اندازه گیری محیط و ضخامت چربی زیر پوستی دو نقطه مشخص ران (با سونوگرافی) قبل و بعد از درمان و نیز با فوتوگرافی به صورت subjective توسط بیماران انجام شد و نتایج با هم مقایسه شدند.
● یافته ها:
محیط قسمت فوقانی ران راست به طور متوسط ۰.۵ ۰.۶۲± و (p=۰.۰۰۲) و قسمت تحتانی به طور متوسط ۰.۱۲۵ ۰.۲۷±سانتی متر کمتر شد. (p=۰.۰۵۶) در بررسی سونوگرافیک ضخامت بافت چربی قسمت فوقانی ران راست به طور متوسط ۳.۹ ۳.۶± میلی متر (p=۰.۰۰۱) و قسمت تحتانی آن به طور متوسط ۱.۴ ± ۱.۳ میلی متر کمتر شد . (p=۰.۰۰۰۱) در سمت چپ اختلالات فوق معنی دار نبود. (p>۰.۰۵).
● نتیجه گیری و توصیه ها:
این مطالعه نشان داد که کرم موضعی یوبیلین در کاهش سلولیت موثر است. مطالعات بیشتر با حجم نمونه بالاتر و طول درمان طولانی تر لازم است تا نتایج این مطالعه را به دقت بیشتری مورد بررسی قرار دهد.
پروین منصوری
نادیا حتمی زینت
نسرین احمدی نژاد
کاووس فیروزنیا
فاطمه حسن نیا
منبع : پایگاه اطلاعات علمی