شنبه, ۲۶ خرداد, ۱۴۰۳ / 15 June, 2024
مجله ویستا

چرا معاینه چشم کودکان اینقدر اهمیت دارد؟


چرا معاینه چشم کودکان اینقدر اهمیت دارد؟
تنبلی چشم شایعترین علت کم بینایی و نابینایی یک چشمی در کو دکان می باشد.
تنبلی چشم اگر به موقع در کودکان تشخیص داده شود قابل درمان و پیشگیری است.
از هر ۲۰ کودک در سنین قبل از مدرسه، یک کودک دارای مشکلات بینایی است که ایجاد تنبلی چشم می کند و اگر درمان نگردد تنبلی بصورت دائمی باقی خواهد ماند.
از هر ۴ کودک در سنین مدرسه، یک کودک دارای مشکلات بینایی است.
عدم درمان مشکلات بینایی در کودکان سنین مدرسه علاوه بر اینکه می تواند بصورت دائمی آنها را دچار کم بینایی یک چشمی یا دو چشمی نماید، مطمئنا بروی کارایی تحصیلی آنها نیز تاثیر بسزایی خواهد داشت.
منبع : مطالب ارسال شده