یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 19 May, 2024
مجله ویستا

عبدالعزیز مراغی


جنسیت: مرد
نام پدر: عبدالقادر غیبی مراغی
تولد و وفات: ( ... )س نهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: موسیقیدان
از موسیقیدانان معروف زمان خود بود و کتابی در فن موسیقی دارد به‌نام "نقاوهٔ‌الادوار" ، که آن را به‌نام سلطان محمد ثانی ، ملقب به فاتح ، پادشاه عثمانی ، تألیف کرده است. بعضی وی را فرزند نورالدین عبدالرحمان و نوۀ عبدالقادر غیبی دانسته‌اند.
منبع : مطالب ارسالی