پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

الماس ها کجایند؟


الماس ها کجایند؟
چشم فروبسته اگر واکنی
در تو بود، هر چه تمنا کنی
داستانی عبرت آموز در مورد زندگی یک زارع پیر آفریقایی وجود دارد که به موفقیت زیادی دست یافت، ولی یک روز از شنیدن داستان کسانی که به آفریقا می روند به هیجان می آید.
او مزرعه خود را می فروشد و تصمیم می گیرد به آفریقا برود، معدن الماس کشف کند و به ثروتی افسانه ای دست یابد.
او قاره آفریقا را در مدت ۱۲ سال زیر پا می گذارد و عاقبت در نتیجه بی پولی، تنهایی، بیماری و خستگی زیاد و ناامیدی، خود را به درون اقیانوس پرتاب می کند و غرق می شود. از طرف دیگر، زارع جدیدی که مزرعه او را خریده است، هنگامی که به اسب خود، در رودخانه ای که از وسط مزرعه اش می گذرد آب می دهد، تکه سنگی پیدا می کند که نور درخشانی از خود ساطع می کند.
معلوم می شود که آن سنگ الماسی است که قیمتی بر آن متصور نیست. کسی که الماس را شناخت از کشاورز درخواست می کند که او را به مزرعه اش ببرد و محل را به او نشان دهد. کشاورز وی را به محلی که اسب را آب داده بود، می برد. آنها در آنجا قطعه سنگ های بسیاری از همان نوع پیدا می کنند و بعدا متوجه می شوند که سرتاسر مزرعه پوشیده از فرسنگ ها معدن الماس است.
زارع پیرپیشین، بدون آنکه حتی زیر پای خود را نگاه کند برای کشف الماس به جای دیگری رفته بود.هر آن چه آرزوی رسیدن به آن را داریم و تحقق همه امیدهای ما در دستر س ما قرار دارند.
بنابراین، وقتی هدفی را برای خود تعیین می کنید فکر نکنید برای عملی ساختن آن باید سراسر کشور را زیر پا بگذارید، شغل خود را عوض کنید یا برای دریافت درجه لیسانس چهار سال به دانشگاه بروید.
ببینید دقیقا کجا هستید و از همان جا کار خود را آغاز کنید در بیشتر موارد میدان الماس های خود را در همان جا خواهید یافت.

نویسنده : رهی معیری
منبع : روزنامه مردم‌سالاری