جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا

باحداقل امکان ولی بانهایت سلیقه بر زیبایی آشپزخانه بیفزایید


باحداقل امکان ولی بانهایت سلیقه بر زیبایی آشپزخانه بیفزایید
با چند الك باغبانی و چند متر زنجیر می توانید یك جای سیب زمینی و پیاز و سبزیجات، زیبا و مفید برای آشپزخانه تهیه كنید و با آویزان كردن آن در گوشه ای از آشپزخانه هم دسترسی به سبزیجات را آسان تر كنید و هم بر زیبایی آشپزخانه بیفزاید.برای این كار می توانید از الكهای باغبانی با قاب فلزی یا چوبی و یا هر نوع دیگری كه در دسترس دارید استفاده كنید.وسایل مورد نیاز: سه متر زنجیر به علاوه مقدار مناسب جهت آویزان كردن از سقف، سه عدد الك یك شكل و یك اندازه با قاب فلزی، پانزده عدد قلاب فلزی S شكل و یك عدد قلاب بزرگ.
۱ـ زنجیرها را به صورت ۹ قطعه ۱۲ حلقه ای ببرید. برای این كار هر بار حلقه آخر را فقط از یك طرف اره كنید، سپس با انبر دست حلقه را باز كنید.
۲ـ یك رشته نخ را دور قاب الك بپچید تا محیط الك به دست آید. بر روی آن به اندازه محیط دور الك علامت بگذارید و نخ را از محل علامت گذاری شده ببرید۳.ـ نخ را به صورتی كه سه رشته یك اندازه تشكیل شود تا كنید و آن را با خودكار در محل تای نخ علامت گذاری كنید۴.ـ نخ را دور لبه بالای یكی از الكها بپیچید و مكانهای علامت گذاری شده روی نخ را روی الك نیز مشخص كرده، با خودكار علامت بگذارید، سپس این كار را بر روی دو الك دیگر نیز تكرار كنید با این تفاوت كه هردولبه بالا و پایین آنها را علامت گذاری كنید، دقت داشته باشید علامتهای روی لبه پایین و بالای الك در امتداد هم باشند.
۵ـ دستمال آشپزخانه ر ا چند بار تاكرده روی سطح سختی قرار دهید، سپس الك را روی آن گذاشته با درفش و زدن چكش نقاط علامت گذاری شده را كمی گود كنید۶.ـ با دریل نقاط گودشده را سوراخ كنید.
۷ـ در هریك از سوراخهای تعبیه شده یك قلاب S روی الكها وارد كنید، سپس آنها را به ترتیبی كه آویزان می شوند بر روی هم قرار دهید، یعنی الكی كه فقط سه سوراخ روی آن تعبیه شده، در زیر و دو الك دیگر بر روی آن قرار می گیرند.از پایین ترین الك شروع كرده و به هریك از قلابها قطعه ای زنجیر متصل كنید. برای صرفه جویی در هزینه و تهیه وسایل می توانید بدون استفاده از قلاب مستقیماً حلقه آخر زنجیر را به سوراخهای الك متصل كنید، فاصله میان آنها را بنا به خواسته خود با تغییر دادن حلقه ای از زنجیر كه در قلاب می اندازید، تنظیم كنید۸.ـ حلقه های آخر سه زنجیر بالایی را در قلاب بزرگ بیندازید و یك قطعه زنجیر نیز بنا به اندازه دلخواه خود برای نصب جای سبزیجات به سقف به قلاب متصل كنید. برای نصب این جای سبزیجات به سقف بهتر است از رول پلاك استفاده كنید تا تحمل وزن سبزیجات را داشته باشد.
منبع : روزنامه ایران