شنبه, ۲ تیر, ۱۴۰۳ / 22 June, 2024
مجله ویستا


امام‌‌زاده عبداللّه کوران ، روستای کوران ، اسفراین


بنای این امام‌زاده در 30 كیلومتری مغرب اسفراین و در نزدیكی آبادی كوران قرار گرفته است. این بنا كه دارای طرح مستطیل است،‌ طول آن از بیرون 16/40 و عرض آن، 11 متر است. داخل بنا،‌ چهارگوش و اندازه هر ضلع آن 5 متر است و دو تاقچه در آن دیده می‌شود. جبهه غربی بنا از بیرون دارای راه‌پله‌ای است كه به پشت بام راه ‌می‌‌یابد. درِ ورودی اصلی، در ضلع جنوبی است و درِ دیگری در شمال آن وجود دارد. نمای بیرون بنا دارای یك ردیف قرنیز جالب است كه به صورت آجرچینی چشم‌نوازی، لبه‌های بام را تزئین كرده است. گنبد آجری بنا هنوز استحكام اولیه را حفظ كرده است. محفظه‌ای در بالای گنبد ایجاد شده كه به صورت یك بادگیر، هوای خنك را ازطریق روزنه وسط گنبد به داخل بنا هدایت می‌كند. گنبد مدور بنا،‌ از داخل به وسیله‌ رج‌های آجری، به هشت ترك بخش‌بندی شده است. این رج‌ها، علاوه بر این‌كه نقش تزئینی دارند،‌ فشار گنبد را نیز مهار می‌كنند. صندوق چوبی مقبره، مانند صندوق سایر بقاع این محل، متعلق به دوره‌ قاجار است.