پنجشنبه, ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 20 June, 2024
مجله ویستا

معروف نقاش


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س نهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نقاش و خطاط
از تصویرگران شاهنامه بایسنقری بود که در سال ۸۳۳ق به دست جعفر بایسنقری کتابت شده و بعضی تصاویر "شاهنامه" را این استاد به فرجام رسانده است. ضمناً او در قطعه خطی که توسط پانزده مشاهیر هنری آن عصر ، تحت سرپرستی بایسنقر میرزا ، کتابت شده و اکنون در موزهٔ توپ قاپوسرای ترکیه می‌باشد ، سطری نگاشته و رقم نهاده: "حرٌه معروف‌النقاش".
منبع : مطالب ارسالی