چهارشنبه, ۳ مرداد, ۱۴۰۳ / 24 July, 2024
مجله ویستا

محمدرضا شکیبی اصفهانی


جنسیت: مرد
نام پدر: عبدالله امامی
تخلص: شکیبی
تولد و وفات: (۹۶۴ -۱۰۲۲ /۱۰۲۳) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
در شیراز و اصفهان دانش آموخت و در سی و چهار سالگی به هندوستان رفت و به صحبت خان خانان نایل آمد و "ساقی‌نامه‌ای" به نام او به نظم آورده و ده هزار روپیه جایزه گرفت. شکیبی به سال ۱۰۱۲ق به زیارت حرمین شریفین رفت و از خان خانان هشتاد روپیه خرج راه گرفت و چون در بازگشت از این سفر اموال او تباه شد ، خان خانان دوازده روپیهٔ دیگر برای او فرستاد. وی در سال ۱۰۱۸ق به پایمردی این امیر و فرمان جهانگیر شاه به صدارت دهلی رسید وی از جمله شاگردان امیرتقی الدین نسّابه شیراز بود.. وی دیوانی مشتمل بر چهارهزار بیت دارد ، سوای دسوان "مثنوی" دیگر در بحر خسرو و شیرین ساخته است.
منبع : مطالب ارسالی