شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

نیش زنبور


نیش زنبور
نیش زنبور بسیار سوزناک است و همه از آن فراری هستند. برای مقابله با این گزیدگی توصیه می کنیم:
١) پمادی را که از جوش شیرین و آب تهیه کرده اید روی آن بگذارید.
٢) یک ورقه پیاز خام را که تازه بریده اید در محل نیش زدگی قرار دهید، پیاز خام به خروج زهر کمک می کند. برای سهولت کار می توانید پیاز را با نوارچسب در محل نیش زدگی بچسبانید.
٣) یک حبه قند در محل نیش زدگی بگذارید، زهر را به خود جذب می کند.
٤) اگر نیش زنبور در بدن شما باقی مانده است، ابتدا نیش را خارج کنید. برای این کار می توانید از یک سوزن که آن را روی شعله کبریت گرفته اید استفاده کنید. زمانی که زنبور دهان کسی را نیش بزند و در اثر آن علایم شوک ظاهر شود باید فورا پزشک را خبر کنید.
منبع : روزنامه خراسان