جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا

۲ بهمن ـ ۲۲ ژانویه ـ پیام پاپ پل پنجم به شاه عباس و گزارش مهم دیدار فرستاده او


۲ بهمن ـ ۲۲ ژانویه ـ پیام پاپ پل پنجم به شاه عباس و گزارش مهم دیدار فرستاده او
۲۲ ژانویه سال ۱۶۲۳ میلادی ( ۱۰۰۱ هجری خورشیدی ) شاه عباس اول نامه پاپ پل پنجم را كه با یك پیك ویژه ارسال شده بود دریافت كرد كه در آن پاپ با هدف تشدید خصومت میان ایران و عثمانی وعده هرگونه كمك از جمله كمك نظامی به شاه عباس داده بود . دولت عثمانی در اروپا برای كشورهای مسیحی مذهب یك خطر بزرگ بود.
فرستاده ویژه در گزارش خود به پاپ از این ماموریت كه در آرشیو واتیكان محفوط است نوشته است كه شاه عباس پس از دریافت پیام و اطلاع از مفاد آن گفته بود كه از پاپ انتظار دارد كه كشورهای مسیحی را از ورود خودسرانه و با نیت بد به خلیج فارس نهی كند . فرستاده پاپ در گزارش خود اضافه كرده است كه در دشمنی شاه عباس با دولت عثمانی تردید ندارد ، ولی گمان نمی رود كه به خاطر ما ، مسیحیان ، و هر زمان كه ما بخواهیم با عثمانی وارد جنگ شود. او مردی باهوش و آگاه و از اوضاع اروپا كاملا باخبر است و می داند كه در قبال مسائل خلیج فارس چگونه از یك دولت اروپایی بر ضد دولت دیگر استفاده كند.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز