پنجشنبه, ۱۸ خرداد, ۱۴۰۲ / 8 June, 2023
مجله ویستا

مروری بر تاریخچه ارث زن در ایران


● ارث زن در ایران ساسانی
مرحوم سعید نفیسی در تاریخ اجتماعی ایران از زمان ساسانیان تا انقراض امویان صفحه ۴۲ می‏نویسد:
«در زمینه تشکیل خانواده نکته جالب دیگر که در تمدن ساسانی دیده می‏شود این است که چون پسری به سن رشد و بلوغ می‏رسید،پدر یکی از زنان متعدد خود را به عقد زناشویی وی درمی‏آورده است.نکته دیگر این است که زن در تمدن ساسانی شخصیت‏حقوقی نداشته است و پدر و شوهر اختیارات بسیار وسیعی در دارایی وی داشته‏اند.هنگامی که دختری به پانزده سالگی می‏رسید و رشد کامل کرده بود، پدر یا رئیس خانواده مکلف بود او را به شوی بدهد.اما سن زناشویی پسر را بیست‏سالگی دانسته‏اند و در زناشویی رضایت پدر شرط بود.دختری که به شوی می‏رفت دیگر از پدر یا کفیل خود ارث نمی‏برد و در انتخاب شوهر هیچ گونه حقی برای او قائل نبودند.اما اگر در سن بلوغ،پدر در زناشویی وی کوتاهی می‏کرد حق داشت‏به ازدواج نامشروع اقدام بکند و در این صورت از پدر ارث نمی‏برد. شماره زنانی که مردی می‏توانست‏بگیرد نامحدود بود و گاهی در اسناد یونانی دیده شده است که مردی چند صد زن در خانه داشته است.اصول زناشویی در دوره ساسانی-چنانکه در کتابهای دینی زردشتی آمده-بسیار پیچیده و درهم بوده و پنج قسم زناشویی رواج داشته است:
۱) زنی که به رضای پدر و مادر،شوهر می‏رفت فرزندانی می‏زاد که در این جهان و آن جهان از او بودند و او را«پادشاه زن‏»می‏گفتند.
۲) زنی که یگانه فرزند پدر و مادرش بود،او را«اوگ زن‏»یعنی زن یگانه می‏گفتند و نخستین فرزندی که می‏زاد به پدر و مادرش داده می‏شد تا جانشین فرزندی بشود که از خانه آنها رفته است و شوهر کرده و پس از آن این زن را هم‏«پادشاه زن‏» می‏گفتند.
۳) اگر مردی در سن بلوغ بی‏زن می‏مرد،خانواده‏اش زن بیگانه‏ای را جهیز می‏داد و او را به کابین مرد بیگانه‏ای درمی‏آورد و آن زن را«سذر زن‏»یعنی زن خوانده می‏گفتند و هر چه فرزند او می‏زاد،نیمی به آن مرد مرده تعلق می‏گرفت و در آن جهان فرزند او می‏شد و نیمی دیگر از آن شوهر زنده بود.
۴)زن بیوه‏ای که دوباره شوهر کرده بود«چغر زن‏»می‏گفتند که به معنی چاکر زن یعنی زن خادمه باشد،و اگر از شوی اول خود فرزند نداشت او را«سذر زن‏» می‏دانستند...
۵) زنی که بی‏رضای پدر و مادرش به شوهر می‏رفت،در میان زنان پست‏ترین پایه را داشت و او را«خودسرای زن‏»یعنی زن خودسر می‏گفتند و از پدر و مادر خود ارث نمی‏برد مگر پس از آن که پسرش به سن بلوغ برسد و او را به عنوان‏«اوگ زن‏» به عقد درآورد.» در قوانین اسلام هیچ یک از ناهمواریهای گذشته در مورد ارث وجود ندارد.چیزی که در قوانین اسلامی مورد اعتراض مدعیان تساوی حقوق است این است که سهم الارث زن در اسلام معادل نصف سهم الارث مرد است
▪ از نظر اسلام پسر دو برابر دختر و برادر دو برابر خواهر و شوهر دو برابر زن ارث می‏برد
▪ تنها در مورد پدر و مادر است که اگر میت فرزندانی داشته باشد و پدر و مادرش نیز زنده باشد،هر یک از پدر و مادر یک ششم از مال میت را به ارث می‏برند. علت اینکه اسلام سهم الارث زن را نصف سهم الارث مرد قرار داد وضع خاصی است که زن از لحاظ مهر و نفقه و سربازی و برخی قوانین جزایی دارد;یعنی وضع خاص ارثی زن معلول وضع خاصی است که زن از لحاظ مهر و نفقه و غیره دارد. اسلام به موجب دلایلی که در مقالات پیش گفتیم مهر و نفقه را اموری لازم و مؤثر در استحکام زناشویی و تامین آسایش خانوادگی و ایجاد وحدت میان زن و شوهر می‏شناسد.از نظر اسلام الغاء مهر و نفقه و خصوصا نفقه موجب تزلزل اساس خانوادگی و کشیده شدن زن به سوی فحشاء است.و چون مهر و نفقه را لازم می‏داند و به این سبب قهرا از بودجه زندگی زن کاسته شده است و تحمیلی از این نظر بر مرد شده است،اسلام می‏خواهد این تحمیل از طریق ارث جبران بشود.لهذا برای مرد دو برابر زن سهم الارث قرار داده است.پس مهر و نفقه است که سهم الارث زن را تنزل داده است.
● ارث زن از دیدگاه اسلام
اعراب گاهی زن میت را جزء اموال و دارایی او به حساب می‏آوردند و به صورت سهم الارث اورا تصاحب می‏کردند.اگر میت پسری از زن دیگر می‏داشت،آن پسر می‏توانست‏به علامت تصاحب،جامه‏ای بر روی آن زن بیندازد و او را از آن خویش بشمارد.بسته به میل او بود که آن زن را به عقد نکاح خود درآورد و یا او را به زنی به شخص دیگری بدهد و از مهر او استفاده کند.این رسم نیز منحصر به اعراب نبوده است و قرآن آن را منسوخ کرد.در قوانین قدیم هندی و ژاپنی و رومی و یونانی و ایرانی تبعیضهای ناروا در مساله ارث،زیاد وجود داشته است و اگر بخواهیم به نقل آنچه مطلعین گفته‏اند بپردازیم چندین مقاله خواهد شد.
منبع : پارسی فا


همچنین مشاهده کنید

خبرگزاری ایرناسایت همشهری‌آنلاینسایت اعتماد آنلاینسایت ورزش سهسایت تجارت نیوزسایت اکوایرانسایت انتخابروزنامه شرقسایت جمارانسایر منابع