یکشنبه, ۳ تیر, ۱۴۰۳ / 23 June, 2024
مجله ویستا


از برهان تا عرفان


از برهان تا عرفان
نویسنده : اصغر طاهرزاده
شماره کنگره : ۲ط۴۳ح/BP۵۵
شابک : ۹-۸-۹۶۳۸۹-۹۶۴
رده دیویی : ۱۸۱.۰۷
تاریخ نشر : ۲۵/۰۷/۸۵
تعداد صفحه : ۱۲۰
تیراژ : ۳۰۰۰
نوبت چاپ : ۱

كتاب حاضر حاصل تدريس نگارنده در موضوع برهان صديقين و حركت جوهري از براهين مطرح شده توسط ملاصدرا- است. به تصريح كتاب: مسلم برهان صديقين و برهان حركت جوهري، در عالم عقل و استدلال از زيباترين نمودهاي عقل بشري براي نشان دادن معلوليت عالم خلق و عليت حضرت رب العالمين است عظمت اين دوبرهان صرفا در اثبات خدا براي عالم نيست، بلكه عظمت آن‌ها در وسعت و دقت آن جهان‌بيني‌اي است كه در اختيار انسان ميگذارد. گفتني است، ملاصدرا در برهان صديقينمدعي است براي اثبات وجود خداوند نياز به هيچ مقدمه‌اي نيست و مي‌توان از خود خدا، متوجه‌ي خدا شد و به همين دليل اين برهان، صديقين ناميده شده است، چرا كه صديقين آن عده از مؤمنين كه براي ارتباط با خدا از هيچ واسطه‌اي استفاده نكرده و از آثار خدا متوجه‌ي خدا نشده‌اند. مثل اينكه از طريق خود نور، متوجه‌ي نور مي‌شويم. در حركت جوهري نيز، شئ از مرتبه‌ي نخستين وجود خود بيرون مي‌آيد و به هستي و مرتبه‌ي ديگري دست مي‌يابد.