پنجشنبه, ۴ مرداد, ۱۴۰۳ / 25 July, 2024
مجله ویستا

حافظ عندلیب تبریزی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )سده دهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خواننده و شاعر
از خوانندگان زبردست و حافظ قرآن بود که از اخبار و قصص گذشتگان نیز آگاهی بسیار داشت و بیشتر وقت خود را صرف نقل آنها می‌‌کرد. وی انسان متواضعی بود و غزل را نیکو می‌‌سرود. از وی "دیوان" شعری باقی مانده است.
منبع : مطالب ارسالی