شنبه, ۲ تیر, ۱۴۰۳ / 22 June, 2024
مجله ویستا


الکترونیک کاربردی


الکترونیک کاربردی
نویسنده : داود خلیلی
شماره کنگره : ۱۷الف۸خ/TK۷۸۶۲
شابک : ۰-۰۵-۸۷۶۴-۹۶۴
رده دیویی : ۶۲۱.۳۸۱۰۷۶
تاریخ نشر : ۲۲/۰۷/۸۵
تعداد صفحه : ۱۳۶
تیراژ : ۲۲۰۰
نوبت چاپ : ۲