شنبه, ۲ تیر, ۱۴۰۳ / 22 June, 2024
مجله ویستا


عمارت آغامحمدخان و فتحعلی‌شاه قاجار ، دامغان


ایالت قومس و شهر دامغان مورد توجه اولین پادشاه قاجار بود و به همین جهت، آغامحمدخان و فتحعلی‌شاه در چشمه علی دامغان ساختمان‌های زیبایی بنا كردند كه در سال‌های اخیر سازمان میراث فرهنگی استان تا حدودی آن‌ها را باز پیرایی و مرمت كرده است.
این دو ساختمان تقریباً در مقابل هم (یكی در خشكی و دیگری در داخل دریاچه چشمه علویان) واقع‌اند. در قسمت شمال و در داخل دریاچه، به فاصله حدود پانصد متر از تپه‌های آبده، ساختمانی است دو طبقه، دارای ایوان محصور در آب كه فتحعلی‌شاه قاجار آن را ساخته بود. برای ورود به این بنا باید در ضلع‌های شرقی و غربی از روی تخته‌ای كه قریب دو متر روی آب قرار داده‌اند، گذشت. درِ طبقه تحتانی و فوقانی كه ایوان دارد، از دو طرف باز است و هر كس در آن بنشیند از دو سو دریاچه را زیر نظر دارد.
علاوه بر بنای فوق،‌ به فاصله حدود 10 متر از ضلع جنوبی دریاچه، ساختمانی متعلق به آغا‌محمدخان قاجار واقع است. ساختمان دارای یك طبقه و یك شاه‌نشین فوقانی است. این بنا هم از نظر معماری و هم از نظر مكان به زیبایی بنای فتحعلی‌‌شاه نیست، اما دارای قدمت تاریخی است.
ساختمان آغامحمدخان قاجار نیز، در سال‌های اخیر از سوی سازمان میراث فرهنگی استان مرمت شده و هویت تاریخی خود را تا اندازه‌‌ای بازیافته است.