دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳ / 15 July, 2024
مجله ویستا

محمد عطری کاتب


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س دهم و یازدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط
از آثار وی: قطعه‌ای از یک مرقع ، به قلم دودانگ و نیم دودانگ خوش ، با رقم: "کتبه‌الفقیرالحقیرالمذنب محمدالشهیر بعطری‌الکاتب ، غفر ذنوبه و ستر عیوبه".
منبع : مطالب ارسالی