شنبه, ۲۳ تیر, ۱۴۰۳ / 13 July, 2024
مجله ویستا

طالقانی قزوینی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... ) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: قاری ، محدث ، واعظ ، فقیه شافعی
رضی‌الدین طالقانی ، ابوالخیر
منبع : مطالب ارسالی