پنجشنبه, ۲۴ خرداد, ۱۴۰۳ / 13 June, 2024
مجله ویستا

آیا می‌دانید چرا وقتی با یک آسانسور پر سرعت بالا می‌رویم گوش صدا می‌کند؟


آیا می‌دانید چرا وقتی با یک آسانسور پر سرعت بالا می‌رویم گوش صدا می‌کند؟
صدایی كه در گوش ایجاد می شود، در نتیجه كار پرده گوش است، زیرا در این شرایط، پرده گوش ناگهان از جای خودش فاصله می گیرد و دوباره با همان سرعت به حالت اول برمی گردد. وقتی در یك آسانسور، با سرعت زیاد به طرف بالا حركت می كنید، فشار هوا، بیرون از گوش، به سرعت كم می شود، ولی تغییر فشار هوا در داخل گوش به این سرعت انجام نمی شود. در نتیجه پرده گوش دچار ناهماهنگی فشار هوا می شود. برای جبران و تنظیم فشار هوا پرده گوش ورم كرده و برآمدگی پیدا می كند.
با این كار لوله كوچكی كه قسمت انتهایی دهان را به گوش میانی متصل می كند، باز شده و باعث كم شدن فشار هوای داخل گوش می شود. در اثر آزادشدن هوای جمع شده در پرده گوش، صدایی مثل «پوپ» ایجاد می شود.
منبع : روزنامه جوان