شنبه, ۲۶ خرداد, ۱۴۰۳ / 15 June, 2024
مجله ویستا

۲۲ شهریور ۱۳۸۶ ــ ۱۳ سپتامبر ــ اعزام ۳ انگلیسی به ایران با نیت .....


۱۳ سپتامبر سال ۱۵۶۸ لارنس کیپمن، آرتر ادواردز و ریچارد ویلز در اجرای نیات دراز مدت به دستور دولت وقت انگلستان، این کشور را به مقصد ایران ترک کردند. ماموریت آنان در ظاهر بسط تجارت بود، ولی در اصل باید دولت صفوی ایران را به بازکردن مراکزی (به نام ظاهری تجارتخانه) در شیراز، کرمان، اصفهان و تبریز راضی می کردند تا سر پلهایی برای نفوذ در قاره آسیا باشند. سیاست دولت انگلستان در آن زمان برمدار رقابت با استعمار اسپانیا و وابستگانش (پرتغال و هلند) در آسیا قرار داشت که در آن زمان صرفا از طریق دریا اقدام به گسترش نفوذ و استعمار در سرزمین های سایر قاره ها می کردند. این هیات انگلیسی یک سال بعد به قزوین (پایتخت وقت ایران) رسید.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز