یکشنبه, ۳۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 July, 2024
مجله ویستا


تدبیر ـ سال هجدهم، شماره ۱۸۶، آبان ۱۳۸۶


▪ یادگیری الکترونیک؛ تغییر پارادایم در توسعه منابع انسانی: ص ۴
▪ آموزش الکترونیک ؛ ضرورت استراتژیک: ص ۶
▪ ارزیابی چابکی سازمان با استفاده از منطق فازی: دکتر علی ملاحسینی، شهرزاد مصطفوی: ص ۱۸
▪ مدیریت دانش و توسعه خوشه های صنعتی: مجتبی ولی زاده: ص ۲۴
▪ رهبران و خلق فضای سازمانی متعالی: دکتر محمدعلی بابایی زکلیکی ، نونا مومنی: ص ۲۹
▪ نقش فناوری اطلاعات در برنامه ریزی منابع سازمان: دکتر محمد تقوی فرد ، مصطفی ترابی ، محسن زاهدی ادیب: ص ۳۳
▪ ارتباط استراتژیک موثر بر نوآوری سازمانی: پرویز احمدی ، ناهید نصیری واحد: ص ۳۸
▪ الگوی انتقالی در ارزیابی اثربخش آموزش کارکنان: محمدرحیم جعفرزاده: ص ۴۳
▪ برترین ابزارهای مدیریتی در سال ۲۰۰۶ : آناهیتا خزاعی ، شادی گلچین فر: ص ۴۹
▪ قیمت گذاری در بازارهای الکترونیک: شهریار عزیزی ، محمدجواد قربانی: ص ۵۴
▪ رابطه راهبرد سازمان با مدیریت کیفیت جامع: مترجم:کیوان دادرس: ص ۶۰
▪ مفاهیم و راهبردهای توانمندسازی کارکنان: ناهید نادری ، دکتر سعید رجائی پور ، عبدالرسول جمشیدیان: ص ۶۵
▪ شرکت فیلیپس: مسعود بینش: ص ۶۸
▪ به سوی جامعه اطلاعاتی: ص ۷۲
▪ تدبیرانه: ص ۷۴
▪ آشنایی با نظامهای توزیع: مریم چهاربالش: ص ۷۶
▪ نقش بازیهای آموزشی پنج دقیقه ای در یادگیری: ص ۷۸
▪ پیوندهای صنعت و هنر: مرضیه مظاهری مقدم: ص ۸۰
▪ مهندسی فروش در بازار امروز: امیر شفقی: ص ۸۲
▪ کتابخانه های تخصصی و بهره وری در سازمانهای مادر: سارا امامی: ص ۸۴
▪ تغییر الگوی غذایی در واحدهای تولیدی ایران: مرتضی شانی: ص ۸۵
▪ چگونه تبلیغات موفق بسازیم: ص ۸۶
▪ معرفی کتاب: ص ۸۸
▪ خلاصه انگلیسی مقالات: ص ۹۶
ماهنامه آموزشی در زمینه مدیریت تدبیر
صاحب امتیاز: سازمان مدیریت صنعتی
مدیر مسئول: نصرالله محمدحسین فلاح
سردبیر: محمدمهدی فرقانی
تلفن: ۲۲۰۴۳۰۰۵ داخلی ۳۱۵-۳۱۶-۳۱۷
۲۲۰۴۲۰۱۵ (۰۲۱)
فاکس: ۲۲۰۴۳۰۰۱ (۰۲۱)
نشانی: تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از پارک ملت، نبش جام جم، سازمان مدیریت صنعتی مجله تدبیر، کدپستی ۱۹۹۹۹۱۵۵۱۱
صندوق پستی: ۳۷۵۴-۱۹۳۹۵
سایت اختصاصی: www.imi.ir
نشانی الکترونیک: tadbirimi.ir
بخش اشتراک: مریم جعفری پناه
تلفن بخش اشتراک: ۲۰۴۲۰۱۵- ۲۲۰۴۳۰۰۵ داخلی ۳۱۷
فاکس بخش اشتراک: ۲۲۰۴۳۰۰۱
منبع : مرکز تحقیقات و فناوری اطلاعات ویستا (پایگاه اطلاع‌رسانی آفتاب)