پنجشنبه, ۴ مرداد, ۱۴۰۳ / 25 July, 2024
مجله ویستا


نقشه‌های کار عملی برق صنعتی درجه 1 و 2: کد استاندارد درجه 2 :55/14 - 8 کد استاندارد درجه 1: 55/13 - 8


نقشه‌های کار عملی برق صنعتی درجه 1 و 2: کد استاندارد درجه 2 :55/14 - 8 کد استاندارد درجه 1: 55/13 - 8
نویسنده : غلامعلی سرابی‌تبریزی
شماره کنگره : ۷ن۴۳س/TK۷۸۶۷
شابک : ۹۶۴-۶۵۱۵-۷۲-X
رده دیویی : ۶۲۱.۳۸۱۵
تاریخ نشر : ۱۵/۰۷/۸۵
تعداد صفحه : ۱۴۴
تیراژ : ۳۰۰۰
نوبت چاپ : ۴