یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳ / 14 July, 2024
مجله ویستا


استقامت رمز موفقیت مردان بزرگ


استقامت رمز موفقیت مردان بزرگ
نویسنده : آقاجانی‌پلامی، شعبان
شابک : ۹۶۴-۹۲۹۴۸-۳-X
رده دیویی : ۲۹۷.۶۳
تاریخ نشر : ۸۵۰۷۰۳
تعداد صفحه : ۲۴۰
نوبت چاپ : ۲