یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳ / 14 July, 2024
مجله ویستا

میرزا آقا افشار صاحب‌قلم ‌ارومیه‌ای


میرزا آقا افشار صاحب‌قلم ‌ارومیه‌ای
جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س سیزدهم و چهاردهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط
معروف به صاحب قلم. از خاندان افشار ارومیه و مقیم استانبول ود که در آنجا به امر کتابت مشغول و در نوشتن خط نستعلیق بسیار ماهر بود. وی ظاهراً در دربار سلطان عبدالحمید نیز سمت کاتی داشته است. از آثار او: یک نسخه "نصیحهٔ‌الملوک" سعدی ، به قلم نیم دو دانگ خوش ، با رقم: "بجههٔ تقدیم... سلطان عبدالحمید غازی... در دارالخلافۀاسلامبول... از قلم بندۀ بی مقدار صاحب قلم افشار۱۳۰۹"؛ یک قطعه به قلم چهار دامگ و نیم دو دانگ خوش ، با رقم: "راقمه صاحب قلم غفر له سنۀ ۱۲۹۴"؛ یک نسخه "گلستان" سعدی ، به قلم کتابت خفی خوش ، با رقم:"کتبه‌ العبد الاحقر میرزا آقا المتخلص به‌صاحب قلم افشار ارومیۀ ، سنۀ ۱۲۹۱".
منبع : مطالب ارسالی