دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳ / 15 July, 2024
مجله ویستا

۱۵ تیر ـ ۶ جولای ـ کشف واکسن توسط پاستور


لویی پاستور Louis Pasteur شیمیدان فرانسوی ششم ژوئیه در سال ۱۸۸۵ مایه پیشگیری (واكسن) ضد هاری را كه ساخته بود با موفقیت روی نوجوانی به نام ژوزف آزمایش كرد و راه برای پیشگیری از بیماریها هموار شد.
وی قبلا ابراز نظر كرده بود كه باكتری تضعیف شده در آزمایشگاه اگر به افراد تزریق شود در آنها مصونیت ایجاد خواهد كرد.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز