شنبه, ۲ تیر, ۱۴۰۳ / 22 June, 2024
مجله ویستا


گلیم‌بافی ، استان چهارمحال وبختیاری


گلیم‌بافی همواره پا به پای قالی‌بافی پیش رفته است. گلیم‌ها از نظر روش بافت، اندازه، وزن و رنگ و كاربرد تفاوت‌های چشم‌گیری دارند و به همین نحو كاربردهای متفاوت نیز دارند.
به طور كلی، گلیم‌ها به علت وزن اندك و وسعت زیاد كاربردی بیشتر و متنوع‌تر از قالیچه‌ها دارند. برخی از انواع گلیم، به عنوان روپوشی برای متعلقات انبار شده و همچنین برای تزئین داخل چادر مورد استفاده قرار می‌گیرد. از انواع مقاوم آن به عنوان كف‌پوش استفاده می‌شود.
گلیم‌‌های عشایر بختیاری عمدتاً دستباف زنان طایفه اولاد حاج علی است و تكنیك بافت آن سوزنی و بسیار مشكل است.