شنبه, ۲ تیر, ۱۴۰۳ / 22 June, 2024
مجله ویستا

میرزا جانی تبریزی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... ) ۱۱۷۰ قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نقاش
اهل تبریز و از نقاشان آبرنگ ساز و سیاه‌قلم دورهٔ افشاریه و زندیه بود. ابن هنرمند ، در آبرنگ‌سازی و انتخاب رنگ‌ها مهارت داشت و سایه‌ها را به‌طرز مخصوصی حالت می‌داد. از آثار سیاهٔقلم وی ، تصویر نادرشاه بر روی اسب است که سایه‌ها را به‌طرز خاصی حالت داده و ترسیم آن ، استادانه است ، با: "رقم میرزا جانی تبریزی ۱۱۷۰".
منبع : مطالب ارسالی