دوشنبه, ۲۸ خرداد, ۱۴۰۳ / 17 June, 2024
مجله ویستا

میرزامحمدشفیع شفیع مازندرانی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س یازدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
از سادات مازندران بود که به علاقه‌بند مشهور بود. در زمان پادشاه سلیمان می‌زیست وی کتابی نوشت که در آن احوال اولیاء و انبیاء و سلاطین و وزراء و غیره را از جمیع کتب و تواریخ نقل کرد و اکثر علوم در آن وجود دارد و با دلایل و احادیث سبقت خلافت امیرالمؤمنین (ع) را چنان ثابت کرد که راه سخن غیر نماند. تاریخ مذکور قریب سیصدهزار بیت است. در اوایل زندگی خود در باغات سرکار خاصه بود بعد از آن به شغل استیفاء موقوفات ممالک محروسه مشغول بود. در زمان صدارت نواب میرزا مهدی معزول شد درکمال تمکین و وقار در منزل متمکن گردید یاران خصوصاً امرا به دیدن او می‌رفتند. در زمان معزولی چون شغلی نداشت تاریخ مذکور را ترتیب داد.
منبع : مطالب ارسالی