چهارشنبه, ۲۳ خرداد, ۱۴۰۳ / 12 June, 2024
مجله ویستا

دعا


دعا
می دانی سریع ترین چیز در دنیا چیست گلوله نه!
صدا تقریباً! نور شاید!
دعا! چون حتی قبل از آنکه بر لبان تو جاری شود به آسمان می رسد.

[شایان امیری]
منبع : روزنامه ایران