پنجشنبه, ۲۱ آذر, ۱۳۹۸ / 12 December, 2019
آموزش و پرورشقیمت دلارشهر تهرانچینحیات وحشآمریکاآلماندونالد ترامپقوه قضاییهتورج شعبانخانی
مجله ویستا

در مدح قاضی القضاة احمشاد


تا رقم حسن تو زد آسمان    نامزد عشق تو آمد جهان
حلقه به گوش غم تو گشت عقل    غاشیه‌دار لب تو گشت جان
زلف تو شیطان ملایک فریب    روی تو سلطان ممالک ستان
عشق تو آورده قیامت پدید    فتنه‌ی تو کرده سلامت نهان
تابش رخسار تو از راه چشم    کرد چراگاه دل از ارغوان
سلسله‌های فلک است آن دو زلف    تا نکنی قصد سرش، هان و هان
ز آنکه جهان یکسره گردد خراب    گر ببری سلسله‌ی آسمان
حلقه‌ای ار کم شود از زلف تو    خاتم جم خواه به تاوان آن
در لب تو هست ز کوثر اثر    در دل خاقانی از آتش نشان
قبله‌ی تو اختر جوزا رکاب    قدوه‌ی او گوهر دریا بنان
حرز امم، حبر امام احمشاد    قاضی شه پرور و سلطان نشان

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
روزنامه آفتاب یزدسایت دیدارنیوزسایت دیپلماسی ایرانیروزنامه اعتمادروزنامه سازندگیروزنامه تعادلخبرگزاری مهرروزنامه خراسانروزنامه همشهریروزنامه دنیای اقتصاد