پنجشنبه, ۲۷ تیر, ۱۳۹۸ / 18 July, 2019
مجله ویستا

گرد ماه از مشک خرمن می‌زنی


گرد ماه از مشک خرمن می‌زنی    واتش اندر خرمن من می‌زنی
پرده‌ی شب را بدین دوری چرا    بر فراز روز روشن می‌زنی
من ز سودای تو بر سر می‌زنم    تو نشسته فارغ و تن می‌زنی
ای ببردستی بطراری ز من    من ندانستم که این فن می‌زنی
آستین بشکرده‌ای بر کشتنم    طبل خود در زیر دامن می‌زنی
تیر مژگان را بگو آهسته‌تر    کو نه اندر روی دشمن می‌زنی
بوسه‌ای من بر کف پایت دهم    مدتی آن بر سر من می‌زنی
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

پرینتر چاپ کارت,پرینتر چاپ کارت pvc,پرینتر چاپ کارت پرسنلی,پرینتر چاپ کارت …

سایت 55 آنلاینخبرگزاری ایرناسایت فراروسایت همشهری‌آنلاینروزنامه تعادل