دوشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۳۹۸ / 17 June, 2019
مجله ویستا

ای سنایی در ره ایمان قدم هشیار زن


ای سنایی در ره ایمان قدم هشیار زن    در مسلمانی قدم با مرد دعوی‌دار زن
ور تو از اخلاص خواهی تا چو زر خالص شوی    دیده‌ی اخلاص را چون طوق بر زنار زن
پی به قلاشی فرو نه فرد گرد از عین ذات    آتش قلاشی اندر ننگ و نام و عار زن
درد سوز سینه را وقت سحر بنشان ز درد    وز پی دردی قدم با مرد دردی خوار زن
عالم سفلی که او جز مرکز پرگار نیست    چون درین کوی آمدی تو پای بر پرگار زن
خانه‌ی خمار اگر شد کعبه پیش چشم تو    لاف از لبیک او در خانه‌ی خمار زن
ورت ملک و ملک باید پای در تحقیق نه    ورت جاه و مال باید دست در اسرار زن
ور نخواهی تا چو فرعون لعین گردی تو خوار    پس چو ابراهیم پیغمبر قدم در نار زن
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

روزنامه تعادلسایت خبر ورزشیسایت الفسایت عصرایرانخبرگزاری ایرنا