شنبه, ۲۹ تیر, ۱۳۹۸ / 20 July, 2019
مجله ویستا

هیچ دانی که سر صحبت ما دارد یار


هیچ دانی که سر صحبت ما دارد یار    سر پیوند چو من باز فرود آرد یار
کاشکی هیچ‌کسی زو خبری می‌دهدی    تا از این واقعه خود هیچ خبر دارد یار
تو ببینی که مرا عشوه دهان خنداخند    سالها زار بگریاند و بگذارد یار
یارت ار جو کند خود چکند چون به عتاب    خون بریزد که همی موی نیازارد یار
انوری جان جهان گیر و کم انگار دلی    پیش از آن کت به همین روز کم انگارد یار
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

تعمیر مانیتور/ال سی دی/مانیتور صنعتی/TV/تلویزیون

خبرگزاری تسنیمخبرگزاری اسپوتنیکسایت الفسایت خبرآنلاینسایت ارانیکو