جمعه, ۲۶ مهر, ۱۳۹۸ / 18 October, 2019
مجله ویستا

مطلع دوم


گوئیی کز عشق او یک شهر جان افشانده‌اند    زر و سر بر عشوه‌ی آن عشوه‌دان افشانده‌اند
بر امیدی کز شکر سازد لبش تسکین جان    هم گلاب از دیده و هم ناردان افشانده‌اند
آسمان پل بر سر آن خاکیان خواهد شکست    کاب روی اندر ره آن دلستان افشانده‌اند
کم ز مرغ نامه آور نیست نزد بیدلان    یاسج ترکان غمزه‌ش کز کمان افشانده‌اند
سوزن عیسی میانش رشته‌ی مریم لبش    رومیان زین رشک زنار از میان افشانده‌اند
عشق بازان رخش خاقانی آسا عقل و جان    پیش تخت بوالمظفر اخستان افشانده‌اند

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایر منابعروزنامه سازندگیخبرگزاری ایلناسایت فراروخبرگزاری برنا