شنبه, ۲۶ مرداد, ۱۳۹۸ / 17 August, 2019
مجله ویستا

در ستایش علاء الدین آتسزبن محمد خوارزم شاه


هین که به میدان حسن رخش درافکند یار    بیش بهاتر ز جان نعل بهایی بیار
زیر رکابش نگر حلقه به گوش آسمان    پیش عنانش ببین عاشیه کش روزگار
از بس خون‌ها که ریخت غمزه‌ی سرتیز او    عشق به انگشت پای می‌کند آن را شمار
نقش سر زلف او رست مرا در بصر    زآن که بهم درخوردعنبر و دریا کنار
قندز شب پوش او هست شب فتنه زای    صبح قیامت شده است از شب او آشکار
نیست مرا آهنی بابت الماس او    دیده‌ی خاقانی است لاجرم الماس بار
عالم جانها بر او هست مقرر چنانک    دولت خوارزمشاه داد جهان را قرار
شاه فریدون لوا خضر سکندر بنا    خسرو امت پناه، اتسز مهدی شعار
همچنین مشاهده کنید


 مرور روزنامه‌ها

 گزارش / تحلیل وبگردی
 از میان خبرها
سایت ارانیکوروزنامه ابتکارسایت تابناکسایت همشهری‌آنلاینخبرگزاری تسنیم