پنجشنبه, ۲۷ تیر, ۱۳۹۸ / 18 July, 2019
مجله ویستا

عالمی در ره تو حیرانند


عالمی در ره تو حیرانند    پیش و پس هیچ ره نمی‌دانند
عقل و فهم ارچه هر دو تیزروند    چون به کارت رسند درمانند
جان و دل گرچه عزتی دارند    بر در تو غلام و دربانند
دوستان را اگرچه درد ز تست    مرهم درد خود ترا دانند
ورچه فریادخوان شوند از تو    هم به فریاد خود ترا خوانند
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

تعمیر لپ تاپ

سایت 55 آنلاینخبرگزاری ایرناسایت فراروسایت همشهری‌آنلاینروزنامه تعادل