دوشنبه, ۲۸ مرداد, ۱۳۹۸ / 19 August, 2019
مجله ویستا

عاشق آن قند تو جان شکرخای ماست


عاشق آن قند تو جان شکرخای ماست    سایه زلفین تو در دو جهان جای ماست
از قد و بالای اوست عشق که بالا گرفت    و آنک بشد غرق عشق قامت و بالای ماست
هر گل سرخی که هست از مدد خون ماست    هر گل زردی که رست رسته ز صفرای ماست
هر چه تصور کنی خواجه که همتاش نیست    عاشق و مسکین آن بی‌ضد و همتای ماست
از سبب هجر اوست شب که سیه پوش گشت    توی به تو دود شب ز آتش سودای ماست
نیست ز من باورت این سخن از شب بپرس    تا بدهد شرح آنک فتنه فردای ماست
شب چه بود روز نیز شهره و رسوای اوست    کاهش مه از غم ماه دل افزای ماست
آه که از هر دو کون تا چه نهان بوده‌ای    خه که نهانی چنین شهره و پیدای ماست
زان سوی لوح وجود مکتب عشاق بود    و آنچ ز لوحش نمود آن همه اسمای ماست
اول و پایان راه از اثر پای ماست    ناطقه و نفس کل ناله سرنای ماست
گر نه کژی همچو چنگ واسطه نای چیست    در هوس آن سری اوست که هم پای ماست
گر چه که ما هم کژیم در صفت جسم خویش    بر سر منشور عشق جسم چو طغرای ماست
رخت به تبریز برد مفخر جان شمس دین    بازبیاریم زود کان همه کالای ماست
همچنین مشاهده کنید


 مرور روزنامه‌ها

 گزارش / تحلیل وبگردی
 از میان خبرها
سایت همشهری‌آنلاینسایت اعتماد آنلاینروزنامه همشهریخبرگزاری تسنیمسایت خبرآنلاین