اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

(ویدئو) وقوع طوفان عظیم شن در کانال سوئز