اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ببینید | یاوه گویی علیه ایران در یک شبکه عربی | اهواز و بلوچستان توسط ایران اشغال شده و با سلاح باید پس گرفته شود!