سعید مستغاثی، منتقد سینما در مورد تحریم جشنواره توسط برخی از هنرمندان گفت: «این‌ حرف‌ها شوخی و جک است؛ جشنواره فجر که خود ما هم انتقادات زیادی به آن داریم، جشنواره‌ای است که باید برگزار شود و می‌شود؛ این جشنواره در طول این ۳۸ سال همواره برگزار شده و اینکه عده‌ای بیایند و بگویند که ما نمی‌آییم تأثیرگذار نیست.» وی افزود: «کسانی را می‌بینیم که فیلم نداشتند اما از جشنواره انصراف دادند؛ مثلاً کسی که ۲۷-۲۸ سال فیلمی نساخته و بیاید جشنواره را تحریم کند چه معنی دارد؟ یا مثلاً کسی که خارج از کشور است و ربطی ندارد جشنواره را تحریم می‌کند! این موضوع مانند آن است که من هیچ تخصصی در پزشکی ندارم و بیایم سمینار پزشکی را تحریم کنم؛ واقعاً جک است! حتی کسانی را داریم که اصلاً کارت برایشان صادر نشده بود و می‌گفتند ما منتقد سینماییم در حالی که هیچکس آنان را نمی‌شناخت.» مستغاثی خاطرنشان کرد: «به نظرم این کار به گونه‌ای طنز و فان است و البته بد نیست که قبل از جشنواره فیلم فجر کمی طنز هم داشته باشیم. من امیدوار بودم که این افراد جشنواره را تحریم کنند چرا که کمی خلوت‌تر می‌شود و می‌توانیم صندلی برای تماشای فیلم پیدا کنیم؛ البته که این روزها هم در صف‌های شلوغ منتظر می‌مانیم نوبت به ما برسد و در سالن‌های نمایش هم هجوم جمعیت را شاهدیم.» این منتقد سینما تأکید کرد: «به نظرم برخی از قدیمی‌ها که نباید بسازند و هر سال فیلم کلافه‌کننده می‌سازند  همانطور که می‌خواستند فیلمشان را بیرون ببرند بهتر می‌بود کنار می‌کشیدند تا ۲ ساعت خون دل نخوریم.» ۵۷۵۷